Superleder:
12-14 år

– Praktisk tilnærming
– Inkludere praktisk ansvar og tjeneste
– Ledertrening som kombinerer inspirasjon og undervisning
– Delvis nettbasert undervisning og oppfølging
av ledertreningen

Superleder er et ledertreningsopplegg tilpasset alderen 12-14 år. Superledere hjelper til med samlingene for de minste. Normalt vil barn fra 4. klasse og oppover kunne være med som Superledere avhengig av personlig modenhet og interesse.

Ledertreningen for Superledere kan enten organiseres som en liten bolk hver søndag, eller som en hel samling f.eks hver tredje søndag. Lederundervisningen med lesestoff, videoer og oppgaver gjøres i appen sammen med ledere og de andre barna.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo