Strategi

Jesus Kids er en strategi for disippelgjøring av barn som er utledet av misjonsbefalingen og som kan oppsummeres i tre punkter: Bygg et trosfylt FUNDAMENT, dyrk kjærlighetsfulle RELASJONER, og gjør begge deler med håpefulle HENSIKTER.

FUNDAMENT

Undervisningen og opplæringen av barna legger et FUNDAMENT av tro i barnas liv. Jesus Kids har alt du trenger av materiell, planer og verktøy for trosopplæring i hjem og menighet.

RELASJON

Det er i RELASJONENE mellom Jesus, barna og foreldre/ledere at disippelgjøring skjer.
Jesus Kids hjelper deg å etablere og utvikle disse viktigste relasjonene med
kjærlighet.

HENSIKT

Å disippelgjøre med HENSIKT betyr å arbeide med disippel-gjøringen utifra mål, tiltak og planer. Vi måler utviklingen og våker over disippelgjøringen. Jesus Kids appen har verktøyene du trenger!

Jesus Kids strategien tar utgangspunkt i misjonsbefalingen, og trekker ut tre viktige grunnprinsipper derfra: FUNDAMENT, RELASJON og HENSIKT.
lær dem å holde alt jeg har befalt dere
Disippelgjøring foregår i relasjonene mellom demjeg og dere, dvs i relasjonene mellom barna, Jesus og de voksne disippelgjørere. Dette er prinsippet om RELASJON.
Disippelgjøring er å lære å holde det Jesus har befalt. For den som hører Jesu ord, og gjør etter dem er lik en mann som bygger huset på fjell. Jesu ord og befalinger er fundamentet vi må legge i barna. Dette er prinsippet om FUNDAMENT.
Men disippelgjøring er også å undervise og trene barna i ALT. Da må vi legge en plan, sette opp mål og tiltak, og forsikre oss om at vi faktisk trener barna i ALT. Dette er prinsippet om HENSIKT.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo