Jo nærmere og bedre relasjonene er, jo mer effektiv blir disippelgjøringen. Når relasjonene blir til vennskap – slik Jesus var venn med sine disipler – er muligheten for disippelgjøring på sitt største. Jesus Kids hjelper deg til å etablere de viktigste relasjonene, kultivere dem i kjærlighet, og kontinuerlig våke over dem slik at viktige og riktige tiltak kan settes inn. Det første som må gjøres er å definere – peke ut – hvilke relasjoner som er de viktigste for disippelgjøringen av hert barn. I Jesus Kids appen kan du legge inn lederne, barna og foreldrene, definere grupper og hjem, og på den måten begynne å jobbe systematisk med relasjonene i disippelgjøringen. Viktigst av av alt er relasjonen mellom Hjem og Kirke. Her etablerer Jesus Kids appen en banebrytende ny bro som hjelper hjem og kirke å gå i takt.