Personlig støttepartner

Å bli en PERSONLIG støttepartner for Jesus Kids innebærer at man støtter arbeidet økonomisk, og mottar ca 6 rapporter årlig på hvordan arbeidet utvikler seg. Det er planlagt en digital portal som gjør det mulig å ”adoptere” en søndagsskole slik at man kan følge sin søndagsskole ”på direkten” uke for uke. Det er ingen beløpsgrenser eller bindingstid for personlige støttepartnere.