Hovedsamarbeidsmenighet

Å bli en HOVEDSAMARBEIDSMENIGHET for Jesus Kids innebærer at man som menighet er innstilt på å gjøre oppdraget med å disippelgjøre verdens barn til et av menighetens største misjonale satsningsområder. Man har tro på Jesus Kids som organisasjon og den strategi for disippelgjøring som er utviklet, og man ønsker å inngå et langsiktig og tett samarbeid. Også menighetens medlemmer informeres og oppmuntres til å engasjere seg i misjonsarbeidet.

HOVEDSAMARBEIDSMENIGHETER vil regelmessig få besøk av ledere i Jesus Kids både til møte med menighetens lederskap og deltagelse i gudstjenester ol. etter avtale. Gjennom jevnlige kontakt- og møtepunkter bygges en sterk relasjon mellom menigheten og Jesus Kids, og inspirasjon og påvirkning flyter begge veier.

PRIS: Kr 8.000 eller mer pr mnd. (Min Kr 100.000 pr år). Bindingstid: 3 år