Få Lisens til Jesus Kids Appen

For å opprette en menighet og søndagsskolegrupper i Jesus Kids Appen må du først opprette en «lisensbruker» her. På neste side klikker du på «Register Church» og fullfører registreringen. Deretter kan du logge inn med brukernavn og passord i Jesus Kids Appen og derfra invitere flere ledere og foreldre.

 

SØNDAGSSKOLEN 2.0

Jesus Kids løfter søndagsskolen og barnearbeidet opp på et nytt nivå – både strategisk og teknisk. Barna som vokser opp i denne «globale landsby» er digitalt innfødte. Mulighetene og utfordringene dette gir er enorme, og Jesus Kids har satt seg som mål å være en foretrukket partner for menigheter og hjem som vil ta disippelgjøring av denne generasjonen på alvor.

Jesus Kids
– for våre og verdens barn

Jesus Kids-appen har alt du trenger av materiell, planer, system, ressurser og verktøy som du trenger i forbindelse med trosopplæring i hjem og kirke. Jesus Kids appen er tilgjengelig både på Apple Store og Google Play.

Materiell med univers i appen

Strategi

Jesus Kids er en strategi for disippelgjøring av barn som er utledet av misjonsbefalingen og som kan oppsummeres i tre punkter: Bygg et trosfylt FUNDAMENT, dyrk kjærlighetsfulle RELASJONER, og gjør begge deler med håpefulle HENSIKTER.

Anbefalinger

”Jeg anbefaler dette viktige initiativet på det varmeste og støtter det selv økonomisk.”

Sigmund Kristoffersen

Leder i Pinsebevegelsens Lederråd

”Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion synes samlet at Skulands initiativ og arbeid med søndagsskole er veldig spennende! Dette verktøyet og materiellet kan komme hele bredden av frikirkeligheten til nytte.”

Roald Zeiffert

Leder for FBU - Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion

”Jeg har stor forventning til det nye undervisnings-opplegget fra Kåre Skuland. Det har en helhetlig tanke i undervisningen fra barna er små til de er ungdommer. Vi trenger friske og sterke verktøy, innholdsrik og fokusert undervisning og hjelp til å disponere ressurser. Filadelfiakirken Sarpsborg er en stolt støttepartner og vi opplever å ha eierskap til prosjektet!”

Føbe Edvardsen

Barnepastor i Filadelfiakirken Sarpsborg

”Kåre Skuland er en dynamisk leder med en stor kapasitet. Med dette arbeidet trer han ut i sitt livskall. I Jesus Church har vi opplevd at Den Hellige Ånd har sagt: ”Ta ut for meg Kåre Skuland til den gjerningen jeg har kalt ham til!” Jeg er overbevist om at det vil bli til velsignelse for Guds menighet i inn – og utland..”

Stephan Christiansen

Pastor i Jesus Church

”Den strategi og trosopplæringsplan som presenteres her er veldig interessant for oss i Pym. Med vårt fokus på den neste generasjon, disippelgjøring og de som ennå ikke tror, kan dette bli et viktig verktøy for våre søsterkirker i mange land.”

Bjørn Bjørnø

Generalsekretær i Pinsemisjon

Nytt album!

Dette er barnelovsang tatt inn i populærmusikkens verden, som er minst like populært hos voksne som hos barn.

Kjøp på iTunes i dag, eller stream der du hører på musikk.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo