Både det å bygge fundamentet og dyrke disippelgjørende relasjoner gjøres med HENSIKT. Jesus Kids hjelper deg til å sette målsetninger for ulike aldersgrupper, iverksette tiltak for å nå målene, måle og evaluere hvordan dere ligger an i forhold til målene – og tilslutt justere tiltakene slik at fremgangen blir åpenbar for alle. Jesus Kids strategien har en ferdig utviklet trosopplæringsplan i bunnen, og alle deler av denne kan tilpasses lokale forhold dersom man ønsker det. Det arbeides også med å gjøre det mulig å velge andre tilgjengelige trosopplæringsplaner i appen.