Givermenighet

Det kan i noen tilfeller også være mulig å skreddersy et partnerskapsopplegg
for menigheter som har særlige ønsker og behov.