Disippelgjøring og trosopplæring er kjernen i disippelgjøringen. I Jesus Kids appen finner du materiell og undervisningsopplegg, illustrasjoner og musikk for følgende aldersgrupper:
  • 0-2 år har en KONKRET tilnærming til lærestoffet. 
  • 3-5 år har en NARRATIV tilnærming til samlingene, hvor det å lære selve bibelhistoriene er hovedpoenget. 
  • 6-8 år har en APPLIKATIV tilnærming hvor vi gjør bibelhistoriene relevante for barnets hverdag, og viser hvordan de peker på Jesus og evangeliet.
  • 9-11 år har samlinger som er TEMATISKE. Trosforsvar, etikk og det å få en personlig relasjon til Jesus står i fokus.
  • 12-14 har en PRAKTISK tilnærming hvor tjeneste og ledertrening har stor plass.