Edens hage: 0-2 år

Konkret tilnærming
Trygg og god atmosfære
Repetisjon og faste rammer
Fokus på sentrale begreper som Bibel, Bønn, Gud og Jesus

Univers:
”Edens hage” er organisert rundt 4 ”stasjoner” med sang, samtale, lek og mat. Samlingene repeteres 4 uker på rad slik at det er gjenkjennelig og trygt, og kan også ledes av uforberedte småbarnsforeldre.

Edens hage inneholder fargerike illustrasjoner som gir liv til bibelhistoriene.
Tegnet av Jennifer Rognli, og farget av Stian Robinson.

Edens hage er et konsept for barn i alderen 0-2 år. Edens hage kan bestå av 4 stasjoner som samlingen organiseres rundt og rullerer mellom. Det er helt valgfritt om man vil organisere samlingene slik, men denne beskrivelsen tar utgangspunkt i disse fire stasjonene. Stasjonene har følgende hovedfokus:

  • Stasjon 1: Trygg start (under Palme-banneret)
  • Stasjon 2: Tro og tillit (under Adam og Eva-banneret)
  • Stasjon 3: Glad lek (under Dyre-banneret)
  • Stasjon 4: Mat og prat (rundt et eller flere bord)

Programmet for samlingen blir repetert 4 uker på rad, slik at det er gjenkjennelig og trygt for barna. Samlingene i Edens hage er så enkle og standardiserte at de om ønskelig kan ledes av et par av småbarnsforeldrene uten at det krever noen forberedelse. Eventuelle Superledere som hjelper på samlingen skal få en personlig (en til en) innføring og forklaring av det ansvaret som de har på samlingen. De skal også få en personlig takk for sin innsats etter samlingen, samt mulighet for å gi en tilbakemelding til Leder (eller ansvarlig foresatt) om hvordan de opplevde samlingen og sitt ansvar.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo