Bibelappen for barn:
4-9 år

Bibelappen for barn er utviklet av OneHope i partnerskap med YouVersion, og er lastet ned over 20 millioner ganger verden over. Jesus Kids er stolte av at vi har fått oversatt den til norsk!

Bibelappen for barn er tilgjengelig som en selvstendig app på AppleStore og GooglePlay, men er også et eget univers med foreldreveiledninger og søndagsskoleopplegg i Jesus Kids strategien. Les mer om Bibelappen for barn på:
www.bible.com/kids

I alt 41 bibelhistorier er tilgjengelige på norsk i Bibelappen for barn. Det dekker hele bibelens store linje fra Skapelsen, syndefallet, syndefloden, profetene og løftene, Jesus og evangeliene, samt apostlenes gjerninger og gjenskapelsen av en ny himmel og en ny jord.

Jesus Kids har et godt samarbeid med YouVersion, med blant annet oversettelsen vi har gjort til norsk. Derfor har vi også fått muligheten til å legge inn materiell og historier inn i vår plan, med link til appen «Bibleapp for kids», som gjør at barna får bibelhistoriene med bevegelige tegninger.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo