App laget for disippelgjøring

Jesus Kids appen har alt av materiell, planer, system, ressurser og verktøy som du trenger i forbindelse med trosopplæring i hjem og kirke. Jesus Kids appen er tilgjengelig både på
Apple Store og Google Play.

Curricula

The Jesus Kids app has "universes" adapted to the different age groups
making the discipleship process fun and engaging for the children.

0-2 år

Edens hage

Konkret tilnærming

3-5 years

Dyrebarskogen

Narrative approach

6-8 years

Paradisbukta

Applicative approach

9-11 years

Teach to go

Theme approach

12-14 years

Superleder

Leadership training

4-9 years

Bible app for kids

Well known Bible stories

System

Jesus Kids er et system med tilhørende verktøy som du trenger for å organisere, lede og følge opp trosopplæringen i hjem og kirke. 

Les mer

Plan

Jesus Kids har en gjennomarbeidet og fleksibel trosopplæringsplan som dekker aldersspennet fra 0 til 14 år med mål og tiltak for både hjem og kirke – og inkluderer verktøy og hjelp til å følge opp gjennomføringen av planen, slik at den ikke blir «liggende i en skuff».

Les mer

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo