Jesus Kids er et system med tilhørende verktøy som du trenger for å organisere, lede og følge opp trosopplæringen i hjem og kirke.
Relasjoner satt i system er en “universalpille” i disippelgjøringen:
Alle vet intuitivt at relasjoner er viktige. I Jesus Kids appen blir relasjonene satt i system, slik at de blir mulige å definere og videreutvikle på en hensiktsmessig måte. I Jesus Kids appen er det system for følgende:
  • Organiser dine søndagsskolegrupper – definer hvilke barn som er med i hver gruppe og hvilke ledere som er tilknyttet gruppene.
  • Organiser hjemmene – få oversikt over hvilke hjem som er representert i menighetens barnearbeid, og få hjelp til å bygge bro til disse hjemmene.
  • Organiser ansvaret for undervisningen – og tildel ansvar og oppgaver til ledere og assistenter i forbindelse med samlingene.
  • Kommunikasjon – send meldinger til grupper, ledere for en gruppe, utvalg av en gruppe, en enkelt leder eller til foreldre. Du har også mulighet til å endre eller godkjenne hver melding som systemet automatisk sender ut til foreldre eller ledere for å følge opp undervisningen.
  • Registrering av oppmøte: Jesus Kids appen har et hendig system for å registrere barnas oppmøte på samlingene.
Systematisk undervisning og trening:
Alle trenger å gjøre tilpasninger av et undervisningsopplegg og gjøre det til “sitt eget”. I Jesus Kids appen gjøres grovarbeidet automatisk – systemet filtrerer automatisk bort programinnslag som ikke passer din gruppes størrelse eller antall tilgjengelige ledere eller typer av innslag som du sjelden eller aldri bruker. Og når du gjør tilpasninger – så husker appen det du gjør slik at du slipper å gjøre tidskrevende justeringer om igjen hver gang.
Fra Jesus Kids appen er også et presentasjonsverktøy – her kan du spille av musikk via Bluetooth når du trenger musikk til lovsangen eller vise en video på storskjerm. 
Og mye mer er under utvikling. Vår ambisjon er å være en komplett verktøykasse for trosopplæring i hjem og kirke.