Misjonsmenighet

Å bli en MISJONSMENIGHET for verdens barn innebærer at man ”adopterer” et land eller språk – gjerne der man allerede har et etablert misjonsengasjement i menigheten. Jesus Kids vil da i samarbeid med menigheten arbeide målrettet gjennom de kontakter vi har sammen, og legge en plan for oversettelse av system og materiell i løpet av en treårsperiode. Det utarbeides en egen avtale som inkluderer plan og mål, milepæler og rapportering.

Å være en MISJONSMENIGHET er for menigheter som har hjerte for misjon, og som har tro på betydningen av å nå barna og gjøre dem til disipler.

PRIS: Kr 5.000 pr mnd. (Kr 60.000 pr år). Bindingstid: 3 år
Kostnad ved oversettelse og tilpasning av materiell og verktøy vil variere.