Investormenighet

Å bli en INVESTORMENIGHET for trosopplæring innebærer at man investerer et fast beløp årlig eller månedlig for å sikre at nytt materiell og digitale verktøy kontinuerlig utvikles i årene som kommer, og holder tritt med den tekniske utviklingen. Som ”avkastning” får menigheten gratis tilgang til alt materiell og verktøy som utvikles av Jesus Kids.

Å være en INVESTORMENIGHET for trosopplæring er for menigheter som har tro på arbeidet Jesus Kids har startet, og som ser betydningen av å la sin satsning på neste generasjon gjenspeile seg i menighetens budsjett.

PRIS: Kr 2.500 pr mnd. (Kr 30.000 pr år).
Bindingstid: 3 år