Eden: 0-2 yrs

  • Concrete approach
  • Safe and happy atmosphere
  • Repetition and marginal variation in structure and environment
  • Focus on fundamental concepts as Bible, Prayer, God and Jesus

Eden is organized around 4 stations with singing, conversation, playing og eating. The programs are repeated 4 weeks in a row to make Sunday School recognizable for the least ones, so they feel safe. The programs can easily be led by unprepared parents of the children.

Eden includes colorful illustrations giving life to the Bible stories.
Drawn by Jennifer Rognli, colorized by Stian Robinson.

Eden is a “universe” for children aged 0-2 years. Eden can be organized as 4 stations that the program rotates between. To organize the program with 4 stations is optional, but this description has the stations as a starting point. The 4 stations focus on the following:

  • Station 1: A safe start (under the Palme-banner)
  • Station 2: Faith and trust (under the Adam and Eve-banner)
  • Station 3: Happy Playing time (under the Animals-banner)
  • Station 4: Food and talk (by one or more tables)

Programmet for samlingen blir repetert 4 uker på rad, slik at det er gjenkjennelig og trygt for barna. Samlingene i Edens hage er så enkle og standardiserte at de om ønskelig kan ledes av et par av småbarnsforeldrene uten at det krever noen forberedelse. Eventuelle Superledere som hjelper på samlingen skal få en personlig (en til en) innføring og forklaring av det ansvaret som de har på samlingen. De skal også få en personlig takk for sin innsats etter samlingen, samt mulighet for å gi en tilbakemelding til Leder (eller ansvarlig foresatt) om hvordan de opplevde samlingen og sitt ansvar.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo