Trosopplæringsplan

Jesus Kids har en gjennomarbeidet og fleksibel trosopplæringsplan som dekker aldersspennet fra 0 til 14 år med mål og tiltak for både hjem og kirke – og inkluderer verktøy og hjelp til å følge opp gjennomføringen av planen, slik at den ikke blir “liggende i en skuff”. Planen kan enkelt tilpasses eller integreres med andre tilgjengelige trosopplæringsplaner.

Mulighet for nedlasting av trosopplæringsplakat vil være tilgjengelig snart.
Mulighet for nedlasting av trosopplæringsplanen vil være tilgjengelig snart.

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo