App made for making disciples

The Jesus Kids app has all you need of curricula, plans, system, resources and tools for faith formation in your church and in your home. The Jesus Kids appen is available both on 
Apple Store and Google Play.

Curricula

The Jesus Kids app has "universes" adapted to different age groups,
making the discipleship process fun and engaging for the children.

0-2 years

Garden of Eden

Concrete approach

3-5 years

Dyrebarskogen

Narrative approach

6-8 years

Paradise bay

Applicative approach

9-11 years

Teach to go

Tematisk tilnærming

12-14 years

Superleader

Leadership training

4-9 years

Bible app for kids

Well known Bible stories

System

Jesus Kids er et system med tilhørende verktøy som du trenger for å organisere, lede og følge opp trosopplæringen i hjem og kirke. 

Les mer

Plan

Jesus Kids har en gjennomarbeidet og fleksibel trosopplæringsplan som dekker aldersspennet fra 0 til 14 år med mål og tiltak for både hjem og kirke – og inkluderer verktøy og hjelp til å følge opp gjennomføringen av planen, slik at den ikke blir “liggende i en skuff”.

Les mer

Phone

Kåre Skuland: (+47) 957 74 195
Stian Robinson: (+47) 412 04 515

Address

Schwensens gate 9c, 0170 Oslo
Click to see map